Cwrdd â'r Staff

Highslide JS Miss Ll M Jones
Pennaeth

 

Highslide JS Mrs E H Huws
Dirprwy

 

Highslide JS Mrs Sheila Hughes
Cadeirydd y Llywodraethwyr

 

Highslide JS Mrs Nesta Gibson
Pennaeth yr Unedau dan 7

 

Highslide JSMrs Gwenan Williams
Pennaeth Cyfnod Allweddol 2

 

Highslide JSMrs Catrin Morris
Babanod

 

Highslide JSMrs Iona Davies
Babanod

 

Highslide JSMrs Lisa Davies
Babanod

 

Highslide JSMiss D. Burford
Babanod

 

Highslide JSMrs Rhian Jones
Babanod

 

Highslide JSMiss C.V. Evans
Babanod

 

Highslide JSMrs Catrin Tudur
Babanod

 

Highslide JSMrs Ann Giddins
Adran Iau

 

Highslide JSMr G. Ll. Jones
Adran Iau

 

Highslide JSMiss L. Evans
Adran Iau

 

Highslide JSMrs G. Gatrell
Adran Iau

 

Highslide JSMrs M. Roberts
Anghenion Ychwanegol

 

Highslide JSMiss Marion Davies
Uned A.Y

 

Highslide JSMs Ann Joseph
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMiss S. Baines
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs Nerys Jones
Cynorthwywraig dosbarth ac amser cinio

 

Highslide JSMrs Deanna Lightfoot
Cynorthwywraig dosbarth ac amser cinio

 

Highslide JSMiss Catrin James
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs S. Lawson
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs B. Lewis
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs I. Pritchard
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs Delyth Messum
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMs M. Taylor
Cynorthwywraig dosbarth ac amser cinio

 

Highslide JSMrs Delyth Barker
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs J. Owen
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs S. Barton
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs E. Aitken
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JSMrs N. Hughes
Cynorthwywraig dosbarth

 

Highslide JS

Mrs B. Crowder
Athrawes offerynnol                                         

 

Highslide JSMrs E. Roberts
Athrawes offerynnol

 

Highslide JSMr Jones
Athro offerynnol

 

Highslide JSMrs A. Stanley
Athrawes offerynnol

 

Highslide JSMr J. Taylor
Athro offerynnol

 

Highslide JSMrs Elfair Roberts
Athrawes Fro

 

Highslide JSMrs Glenda Jones
Ysgrifenyddes

 

Highslide JSMr Bill Gilchrist
Gofalwr

 

Highslide JSMrs Gwen Jones
Glanhawyr

 

Highslide JSMrs Lesley Mather
Glanhawyr

 

Highslide JSMrs Rhian Gardner
Gofalwraig y Clwb ben bore ac ar ol ysgol

 

Highslide JSMrs Debbie Gaunt
Gofalwraig y Clwb ben bore ac ar ol ysgol

 

Highslide JSMrs S.C. Jones
Cynorthwywraig amser cinio

 

Highslide JSMiss Giddins
Cynorthwywraig amser cinio