Dyddiadau Tymor / Term Dates

Er gwybodaeth i chi, dyma ddyddiadau tymhorau’r flwyddyn addysgol nesaf am 2016 – 2017.

For your information, the term dates for the 2016 – 2017 academic year are shown below:

Tymor yr Hydref 2016 Autumn Term

02.09.16 Ysgol yn ail agor – School re-opens.

21.10.16 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

31.10.16 Ysgol yn ail agor wedi’r gwyliau hanner tymor – Scchool re-opens following the half term holiday.

18.12.16 Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig – School closes for the Christmas holiday.

Tymor y Gwanwyn 2017 Spring Term.

04.01.17 Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r Nadolig – School re-opens following the Christmas holiday.

17.02.17 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

27.02.17 Ysgol yn agor wedi’r gwyliau hanner tymor – School re-opens following the half term holiday.

07.04.17 Ysgol yn cau am wyliau’r Pasg – School closes for the Easter holiday.

Tymor yr Haf 2017 Summer Term.

24.07.17 Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r Pasg – School re-opens following the Easter holiday.

01.05.17 Gŵyl Fai – May Bank holida.

26.05.17 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

21.07.17 Ysgol yn cau am wyliau’r haf – School closes for the Summer holiday.