Ffrindiau Glanrafon

Ffrindiau Glanrafon

Ceir Cymdeithas weithgar a llwyddiannus yn gysylltiedig â'r ysgol.   Prif amcanion y gymdeithas hon yw annog cydweithrediad rhwng yr ysgol a'r rhieni, rhoi cyfle i'r rhieni ddod i adnabod ei gilydd ac i godi arian i brynu adnoddau ychwanegol i'r ysgol.

Trefnir pob math o weithgareddau, e.e. ffeiriau, tripiau siopa, gweithgareddau cymdeithasol o bob math a.y.y.b.   Mae croeso i bob un rhiant estyn cymorth i'r gymdeithas a gobeithiwn y byddwch yn barod i ymuno yn yr holl weithgareddau.

Ceir cysylltiad arbennig o dda rhwng yr ysgol a’r cartref a sicrheir polisi o ddrws agored gan yr ysgol lle y mae’r rhieni yn teimlo’n gartrefol a chroesawgar.  Ar y dudalen nesaf, gwelir copi o’n cytundeb Cartref/Ysgol a arwyddir gan y rhieni.