Galeri Mrs Lisa / Iona Davies

lisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavieslisadavies
Mrs Lisa Davies/Mrs Iona Davies

Eleni, mae cyfanswm o dri dosbarth gyda ni yn cynnwys disgyblion o Flynyddoedd 1 a 2.

Mrs Catrin Morris/Mrs Lora Humphreys, Mrs Lisa Davies/Mrs Iona Davies a Mrs Rhian Jones

sy’n gyfrifol am ddysgu dosbarthiadau cymysg o blant o flynyddoedd 1 a 2, gyda chymorth Mrs Eileen

Aitken, Mrs Tilly Lewis, Mrs Jean Owen, Mrs Lia Edwards, Mrs Sarah Carter-Jones,

Mrs Rachel Christopher, Mrs Wendy Aspinall, Mrs Sw Baines a Hilary Roberts.