Gwaith Cartref

Rhoddir cyfle i'r disgyblion wneud tasgau fel gwaith cartref yn rheolaidd yn ogystal ag ymarfer darllen, a gofynnir am eich cefnogaeth i sicrhau fod y tasgau hyn yn cael eu cwblhau a bod y gwaith yn cael ei ddychwelyd i'r ysgol ar y diwrnod penodedig.