Galeri Miss Evans

catrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevanscatrinevans
Miss Catrin Evans

Yn y Blynyddoedd Cynnar yn Ysgol Glanrafon, mae tri dosbarth meithrin a derbyn gyda ni.


Bydd y disgyblion o dan ofal yr athrawon, sef Mrs Nesta Gibson, Mrs Catrin Tudur/Miss Debbie

Burford,Miss Catrin Evans gyda chymorth Miss Ann Joseph, Mrs Delyth Messum, Mrs Siân

Barton, Mrs Iona Pritchard, Miss Catrin James, Mrs. Sue Lawson, Mrs. Tracy Morris,

Mrs. Nia Lloyd-Hughes a Miss. Michelle Taylor.