Galeri Mrs Einir Huws

Mrs Einir Huws

Mae dau dosbarth yn cynnwys disgyblion o Flynyddoedd 5 a 6 eleni, gyda Mrs Gwenan Williams, Mrs Gwenan Gatrell a Mrs Einir Huws yn eu dysgu, gyda chymorth Mrs Emma Tattum a Miss Michelle Taylor.

Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn bwydo Ysgol Maes Garmon.