Codi Tal


Er mwyn galluogi i weithgareddau ac ymweliadau addysgol sy'n cyfoethogi gwaith y dosbarth, gymryd lle, gofynnir yn garedig am gyfraniadau tuag at y costau hynny oddi wrth y rhieni.   Ni waherddir unrhyw blentyn o weithgaredd o'r fath os nad oes cyfraniad llawn wedi'i dderbyn.

 

Os yw unrhyw weithgaredd yn golygu aros dros nos e.e. Glanllyn neu Langrannog, gall plant o deuluoedd sy'n derbyn atodiad incwm neu gredyd teulu hawlio ad-daliad ar y costau hyn.

Mae ffurflen bwrpasol i’w harwyddo ar gael o’r ysgol er mwyn i’r gôst gael ei ad-dalu i’r ysgol a fydd wedi gwneud y taliad dros y plentyn hwnnw.