Diwrnod Ysgol

Diwrnod Ysgol

8.50                              -           Dechrau'r diwrnod 

10.15 - 10.30                  -          Amser chwarae y Cyfnod Sylfaen 

10.30 - 10.45                  -          Amser chwarae C.A. 2 

12.00 - 1.00                   -           Amser cinio 

2-2.10                           -           Amser chwarae C.A. 2 

2.10-2.20                        -         Amser chwarae y Cyfnod Sylfaen 

2.25 - 3.00                    -           Babanod yn gorffen 

2.25 - 3.15                    -           Adran Iau yn gorffen

 

Byddwn yn gwerthfawrogi eich cyd-weithrediad i sicrhau bod eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn brydlon.   Bydd yr athrawon yn swyddogol gyfrifol am bob plentyn 10 munud cyn dechrau a 10 munud wedi oriau ysgol.

Cyn dod i mewn yn y bore, gofynnir i'r plant lunio llinellau taclus pan aiff y gloch - anwybyddir hynny ar ddiwrnodau glawog.