Gwasanaethau

Gwasanaethau

Bydd yr ysgol yn dechrau gyda gwasanaeth neu fyfyrdod dyddiol.

Dyma drefniadau'r defnydd o'r neuadd ar gyfer gwasanaethau.

 

            Llun               -           Canu emynau 

            Mawrth          -           Emynau a myfyrdodau - Adran Iau.                                    

            Mawrth          -           Gwasanaeth- Babanod.

            Iau                -           Gwasanaeth – Cynradd

            Gwener          -          Gwasanaeth Uned y Blynyddoedd Cynnar                                   

                                            Gwasanaeth Bl. 1-6  

Nid yw'r ysgol yn gysylltiedig ag unrhyw enwad penodol ond ceir perthynas dda rhwng yr ysgol a'r holl mannau o addoliad o fewn y gymdogaeth.