Urdd

Clwb Yr Urdd

Cliciwch ar logo'r Urdd i fynd i'r safle we.

Y Gan Actol

Yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a gynhaliwyd yng Nglynllifon dros wyliau’r hanner tymor, daeth yr ysgol yn fuddugol gyda 98 o farciau allan o 100 mewn cystadleuaeth gyda phroffil uchel ar lwyfan yr Eisteddfod. Dyma’r pedwerydd tro i’r ysgol ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth hon ar lefel cenedlaethol. Llongyfarchiadau calonnog a diolch o galon i bawb a fu’n ymwneud â’r cynhyrchiad godidog hwn.