Gweithgareddau a Chlybiau

 

CLWB BEN BORE

Mae’r Clwb Ben Bore ar agor o 7.45 a.m. i 8.50 a.m. bob bore lle mae cyfle i’r plant gael eu gwarchod ac i gael lluniaeth ysgafn cyn i’r ysgol ddechrau.  Y pris yw £3.50 y bore.

Ceir yma hefyd gynllun Brecwast am Ddim sy’n weithredol o 8.30 – 8.40 a.m., lle mae cyfle i’r disgyblion sy’n dymuno cael brecwast am ddim gael hynny.

CLWB AR ÔL YSGOL

Mae Clwb ar gael i blant 4 - 11 oed rhwng 3 a 5.30 p.m.   Mae'r plant dan ofal personau profiadol.   Caiff plant o'r Meithrin fynychu yn ystod eu tymor olaf yno. Ni chaniateir i blant aros ymlaen ar ôl 5.30 pm.- mae prydlondeb yn hanfodol.  Gofynnir i'r rhieni arwyddo cytundeb ar ddechrau cyfnod plentyn yn y Clwb.