Trefn Codi Cwyn

Pan fo angen codi cŵyn ynglyn ag unrhyw agwedd o waith/bywyd yr ysgol, dylid gwneud hynny trwy gysylltu â'r Pennaeth. naill ai’n llafar neu’n ysgrifenedig. Gall cwynion o'r fath fod yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm, disgyblaeth neu unrhyw agwedd arall sy'n ymwneud â'r plentyn.  Os na chewch chi'ch bodloni, trosglwyddir y mater i is-bwyllgor Codi Cŵyn y Corff Llywodraethol. Mae copi llawn o’r gweithdrefnau codi cŵyn ar gael yn yr ysgol os y dymunwch dderbyn un.