Gwisg Ysgol

Dyma fanylion am wisg yr ysgol:

Siwmper - Gwyrdd tywyll

Crys - Coch

Sgert - Gwyrdd

Trowsus - Llwyd

Ffrog - Coch

Mae'r crysau chwys a pholo ar werth yn siop Forresters yn y dref.

Rydym am i'r plant fod yn yn falch o'u gwisg ysgol, ac i ddangos balchder o fod yn rhan o Ysgol Gymraeg Glanrafon.

DILLAD ADDYSG GORFFOROL

Crys T gwyn;  Pympiau/Trainers/Esgidiau pêl droed.   Trowsus byr du.

Gwneir y gweithgareddau mewnol yn droednoeth.

Gofynnwn i chi roi enw eich plentyn ar bob dilledyn.   Mae hyn yn hanfodol rhag ofn i'r dillad fynd ar goll.

Gofynnir i'r plant ddod â dillad cynnes ar gyfer y gweithgareddau allanol.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cael cyfle i fynd i nofio yn eu tro.