Dosbarthiadau / Classes

Bydd blynyddoedd dysgu o fewn yr ysgol yn cyd-weithio'n glos ac agos wrth gynllunio a pharatoi gwaith ar gyfer y dosbarthiadau fel a ganlyn:-

Uned y Blynyddoedd Cynnar – Meithrin a Derbyn.

Uned dan 7 – Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 3 a 4

Blwyddyn 5 a 6

 

Yn ogystal â'r cyfarfodydd athrawon llawn, cynhelir cyfarfodydd adrannol hefyd yn gyson gydag athrawon  y Blynyddoedd Cynnar, athrawon yr Uned dan 7 yn cyfarfod fel adran ac athrawon Cyfnod Allweddol 2 hwythau'n cyfarfod fel adran.

 

Wrth gyflwyno'r cwricwlwm o fewn y dosbarth, defnyddir cyfuniad o ddulliau sef dosbarth cyfan;  gwaith grŵp; gwaith pâr ac unigol.   Cyflwynir llawer o'r gwaith a wneir yn y dosbarth o fewn thema dymhorol (Bl. 5 a 6) neu hanner dymhorol (Bl.3 a 4;  1 a 2  ac Uned y Blynyddoedd Cynnar).   Pan nad yw'r gwaith  yn ffitio i'r thema, bydd pynciau megis Mathemateg a Gwyddoniaeth yn sefyll ar eu pennau eu hunain.