Blynyddoedd 3 & 4

Ceir tri dosbarth o ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 yn yr ysgol eleni, gyda Mrs Ann Giddins/Miss

Debbie Burford, Mr Gareth Jones a Miss Lowri Evans yn eu dysgu a Miss Julie Giddins a Miss

Michelle Taylor fel cymorthyddion. Rydym yn dysgu'r pynciau craidd yn y boreau ac yn gwneud

gwaith thema yn y prynhawn mewn cylch dwy flynedd.


Cylch 1: Y Tuduriaid, Yr Ardal Leol a Thywysogion Cymru

Cylch 2: Cerdyn Post, Gwyllt a Gwlyb a'r Celtiaid a Rhufeiniaid