Blynyddoedd 5 & 6

Mae tri dosbarth yn cynnwys disgyblion o Flynyddoedd 5 a 6 eleni, gyda Mrs Gwenan Williams/Mrs

Lowri Hogg, Mrs Gwenan Gatrell a Mrs Einir Huws/Mr. Rhydian Jones yn eu dysgu.